Sve o turističkoj boravišnoj taksi u Beogradu

U ovom tekstu pokušali smo da objasnimo šta zapravo predstavlja boravišna taksa, ko je dužan da je plaća i koliko ona iznosi.

Sve o turističkoj boravišnoj taksi u Beogradu

Pojam „Boravišna taksa“ često dovodi u zabludu kako turiste, tako i vlasnike smeštajnih kapaciteta. Kao i u svim popularnim turističkim odredištima na svetu koji tokom godine generišu veliki broj poseta i noćenja i grad Beograd ima propisanu administrativnu turističku – boravišnu taksu.

Na ovom mestu Novi apartmani istražuju šta zapravo predstavlja boravišna taksa u Beogradu, ko je dužan da je plati i kako ona funkcioniše.

Šta je to u stvari boravišna taksa i koliko ona iznosi posmatrano iz ugla vlasnika smeštajnih jedinica?

Boravišna taksa predstavlja izdatak koji su u obavezi da plate svi korisnici apartmana koji se u datom trenutku nalaze van svog prebivališta i koji na nekom drugom mestu koriste usluge smeštaja.

To je u stvari vrsta lokalnog poreza koji plaćaju turisti koji borave u određenom mestu na određeno vreme. Ovaj vid takse koristi se za finansiranje lokalnih usluga i infrastrukture koje koriste turisti tokom svog boravka. Iznos ovog poreza varira od oblasti, grada i opštine u kojoj se smeštajni kapacitet nalazi.

Ovo pogotovo ima značaja kada su u pitanju fizička lica koja se bave kratkotrajnim rentiranjima kategorizovanih smeštajnih kapaciteta, jer se prema njima definiše jednokratna godišnja obaveza plaćanja upravo u zavisnosti od kategorije turističkog mesta.

Definisane su 4 kategorije tusitičkog mesta u Srbiji:

  1. I kategorija turističkog mesta - 3.300,00 dinara;
  2. II kategorija turističkog mesta - 2.600,00 dinara;
  3. III kategorija turističkog mesta - 2.000,00 dinara;
  4. IV kategorija turističkog mesta - 1.300,00 dinara.

Ukoliko se smeštajni kapacitet nalazi van teritorije turističkog mesta iznos po krevetu iznosi 1.000,00 dinara.

Kada je u pitanju grad Beograd, on spada u I kategoriju turističkog mesta pa tako fizička lica plaćaju taksu u iznosu od 3.300,00 rsd po raspoloživom krevetu za jednu kalendarsku godinu.

Što se pak pravnih lica tiče, ona su dužna da na fiskalnom računu koji izdaju prilikom naplate svoje usluge posebno istaknu iznos boravišne takse koja je gostu naplaćena. Pravno lice je potom u obavezi da sva sredstva naplaćena na konto boravišne takse uplate do petog u mesecu, a za prethodni mesec. Ovde valja naglasiti da ukoliko pravno lice kao davalac smeštaja iz bilo kog razloga ne naplati od gosta boravišnu boravišnu taksu, dužno je da dati iznos samostalno uplati u roku od 15 dana.

Koliko turisti i drugi posetioci Beograda u stvari plaćaju boravišnu taksu?

Prema trenutno važećoj uredbi od 2020. godine, cena boravišne takse po noćenju iznosi 160,00 rsd i biće naplaćena istovremeno sa naplatom cene smeštaja. Ovaj iznos podložan je izmenama u skladu sa odlukama nadležnih organa u Beogradu i Republici Srbiji.

Što se oslobađanja od plaćanja boravišne takse tiče, precizno je definisano koje su kategorije korisnika oslobođene plaćanja. Prema važećim propisima to su:

  • deca do 7 godina (od 7 do 15 godina plaća se 50% iznosa boravišne takse);
  • lica upućena na specijalizovanu rehabilitaciju od strane lekara;
  • osobe sa invaliditetom i određenim problemima (paraliza, maligna oboljenja, autoimuna oboljenja i dr.) i njihov pratilac;
  • učenici i studenti upućeni od strane ministarstva ili obrazovne ustanove;
  • strani državljani koji su međunarodnim propisima oslobođeni plaćanja taksi;
  • lica koja su u objektu (stanu) duže od 30 dana.

Boravišna taksa definitivno predstavlja važan deo prihoda svakog turističkog mesta. Ponekada, turističkom taksom i njenim visokim iznosom pokušava se čak i uticati na smanjivanje broja turista, a čemu sve češće pribegavaju najpoznatije svetske turističke destinacije.

Sada kada ste upoznati sa najvažnijim informacijama o boravišnoj taksi u Beogradu vreme je da pronađete vaš idealni smeštaj i počnete sa planiranjem uživanja u brojnim lepotama i zabavnim sadržajima koje Beograd ima da ponudi. Zato posetite na vreme Internet stranice Novih apartmana i u sekciji STROGI CENTAR pronađete vaš idealni smeštaj iz kog ćete na vrlo jednostavan način imati priliku da istražite prestonicu Srbije.

Podeli sa prijateljima


processing...