Zdravstveni turizam u Beogradu

Zbog kvalitetnog kadra i niskih cena usluga Beograd je sve češće prvi izbor pacijenata iz celog sveta za otklanjanje mnogih zdravstvenih problema.

Zdravstveni turizam u Beogradu

Zdravstveni turizam u Srbiji ima tradiciju dugu 160 godina. Počeci zdravstvenog turizma datiraju još od kraja 19. veka kada su ljudi iz različitih delova Evrope dolazili u Selters banju, Vršac i druga, još tada, poznata odredišta za lečenje i rehabilitaciju.

Poslednjih godina, Srbija je ponovo pozicionirana na mapi zemalja pogodnih za ovaj vid turizma. Zbog kvalitetne usluge i niske cene lečenja primećuje se trend povećanja dolazaka pacijenata iz Evrope, poput Velike Britanije, Italije, Švajcarske, Austrije i Nemačke, međutim, nije redak slučaj da u našu prestonicu dolaze i pacijenti iz prekookeanskih zemalja.

Sve je više ljudi koji su spremni da putuju u inostranstvo kako bi se podvrgli medicinskim tretmanima koje bi inače mogli da obave i u svojoj zemlji. Pored kvaliteta usluge, jedan od presudnih faktora za takvu odluku je upravo cena medicinskih tretmana i intervencija koja je, čak i kada se uzmu u obzir svi putni troškovi, i dalje niža od sličnih tretmana i intervencija u matičnoj zemlji. Pored toga, ovaj vid turizma predstavlja i praktičnije rešenje, s obzirom na to da se podrazumeva da ceo proces traje kraće, a samim tim pacijenti ne dolaze u sitaciju da moraju da odsustvuju sa svojih poslova zbog obavljanja raznih testova i pregleda, što uključuje i eleminisanje bespotrebne birokratije. Generalno, većina intervencija koje se obavljaju u okviru zdravstvenog turizma traje tri dana. Ovaj vid turizma često koriste i pacijenti koji za određenu intervenciju u matičnoj zemlji zbog popunjenosti kapaciteta moraju da čekaju duži vremenski period, te zbog toga odlaze na neku drugu destinaciju gde će im ta usluga biti pružena odmah.

Ranije su u Srbiju radi lečenja dolazili mahom naši ljudi iz dijaspore, međutim danas se situacija dosta promenila i sve više se strani državljani odlučuju da dođu u Srbiju zbog zdravstvenih usluga jer su uvideli da za pojedine usluge mogu da dobiju podjednak kvalitet, ali uz dosta nižu cenu.
 zdravstveni_turizam_srbija_s

Zdravstvene usluge koje se inostranim pacijentima u okviru zdravstvenog turizma najčešće pružaju jesu iz oblasti stomatologije, oftalmologije i estetske hirurgije.

Osim zbog ovih oblasti medicine, pacijenti u Srbiju dolaze i zbog povoljnijih kardioloških intervencija, ortopedskih intervencija poput ugradnje veštačkog kuka i kolena, ali i zbog specifičnih intervencija i tretmana po kojima je Beograd postao veoma popularna destinacija. Naime, zbog svetski poznatog tima lekara za genitalnu hirurgiju, Beograd je postao veoma tražena destinacija za intervencije promene pola. Srbija je na mapi zdravstvenog turizma takođe pozicionirana na veoma visokom nivou i na polju operativnih zahvata produžavanja ekstremiteta.

Što se razlika u cenama tiče najslikovitije ilustruje poređenje pojedinih intervencija. Tako na primer, intervencija kolonoskopije u Srbiji košta 200 evra, dok u Britaniji ona iznosi približno 2.000 evra. Primena fiksne proteze u stomatologiji u stomatološkim ordinacijama u Beogradu u proseku iznosi oko 1.300 evra, dok u Velikoj Britaniji primena ovog korektivnog sredstva iznosi od 2.500 do 9.000 funti. Operacija promene pola u Srbiji iznosi oko 3.500 evra, dok ista ta intervencija u Nemačkoj iznosi oko 10.000 evra, dok u SAD ona može da iznosi i 30.000 dolara. Facelifting, jedan od najtraženijih zahvata u estetskoj hirurgiji, u Srbiji iznosi u proseku oko 3.200 evra, dok isti taj zahvat u Nemačkoj košta 6.000 evra, a u Velikoj Britaniji za ovaj zahvat u proseku treba izdvojiti 8.000 evra.

Sajt noviapartmani.com izlazi u susret svima onima kojima je za vreme obavljanja bilo kakve medicinske intervencije potreban udoban smeštaj u Beogradu, a sa ciljem da se gosti, što je pre moguće oporave i zadovoljni nastave sa svojim životima. Zbog toga preporučujemo apartman Lux za sve koji planiraju da obave neke od intervencija u oftalmološkoj klinici “Sveti Vid”, apartman Voždovac koji se nalazi u blizini renomirane klinike “Bel Medic”, apartman Brown koji se nalazi u blizini opšte bolnice ”Medigroup”, kao i mnoge druge stanove u blizini vašeg lekara, stomatologa, ili terapeuta.

 

Podeli sa prijateljima


processing...