Kolevka čovečanstva je u Beogradu

Svega 14 km udaljeno od Beograda nalaze se iskopine neolitskog naselja i ostaci vinčanske kulture koja se prostirala na teritoriji pozamašnih dimenzija.

Kolevka čovečanstva je u Beogradu

Ukoliko imate želju da saznate nešto više o praistorijskom čoveku i o vremenu oko 7000 godina pre nove ere, kao i o ostacima neolitske kulture na ovim prostorima, ne morate da odete mnogo dalje od centra Beograda. Svega 14 km udaljeno od Beograda nalaze se iskopine neolitskog naselja i ostaci vinčanske kulture koja se prostirala na teritoriji pozamašnih dimenzija. Ovo je svakako najveće praistorijsko naselje iz ovog perioda pronađeno na ovim prostorima koje veličinom i brojnošću stanovništva prevazilazi i sva druga iz tog, pa i kasnijeg perioda.

Praistorijski lokalitet Vinča, Belo brdo nalazi se na desnoj obali Dunava, na površini od čitavih 10 hektara. U kulturnom sloju debljine 10,5 metara pronalaze se ostaci zemunica i dobara koji karakterišu način života u periodu od 4500 – 3200 godine pre nove ere. Vrhunac razvoja vinčanske kulture odigrao se u periodu oko 3800 godina pre nove ere, a o tome svedoče brojni predmeti koji su pronađeni na ovoj lokaciji. Danas se predmeti pronađeni u Vinči mogu videti izloženi u Narodnom muzeju u Beogradu, zatim u Muzeju grada Beograda, kao i na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Pored karakterističnih antropomorfnih i zoomorfnih figurina pronađenih na ovoj lokaciji, brojni su i predmeti od keramike, keramičko posuđe i drugi predmeti za kućnu upotrebu, alati sačinjeni od životinjskih kostiju, kamena, skupocenog nakita, predmeta koji su nastali na ovom mestu ili su kupljeni pa doneseni iz udaljenijih oblasti Evrope.

vinca32

Arheološka iskopavanja na ovom nesvakidašnjem lokalitetu započeta su još na samom početku dvadesetog veka i traju do današnjeg dana. Saznanja do kojih se došlo proučavanjem ovog arheološkog nalazišta i predmeta pronađenih na ovoj lokaciji promenili su dotadašnja shvatanja i doprinela boljem razumevanju praistorijskog čoveka, kao i sagledavanju teritorije centralnog Balkana kao kulturnom središtu tadašnje Evrope. Sva dobra i ostaci materijalne kulture koji su pronađeni govore u prilog visokoj kulturi života i stanovanja u ovom vremenu hiljadama godina pre nas.

Vinčanska kultura otkrila je pre više od 7.000 godina tajnu pronalaženja ruda i topljenja metala i tako izvela najveću tehnološku revoluciju čovečanstva. Vinča je stvorila prvu „evropsku uniju“ koja se prostirala od Egeja do Crnog mora i na tom području uspostavila je međunarodnu trgovinu. Vinčanci su imali novac od školjki, a za sporazumevanje su koristili simbole koje neki naučnici smatraju začetkom pisma.

Arheološki lokalitet Vinča svakako zaslužuje da se nađe na listi svakog gosta Beograda koji želi da se iz prve ruke upozna sa interesantnim istorijskim činjenicama. Tada preporučujemo da svakako pođete za jednom od organizovanih tura u kojima će kustosi arheološkog muzeja i celog kompleksa Vinča na veoma zabavan i interaktivna način ispričati brojne činjenice o ovoj drevnoj kulturi na koju su Beograđani veoma ponosni.

Pre nego što se uputite ka Beogradu, posetite i stranice portala Novih apartmana i odaberite jedan od mnogobrojnih komfornih i luksuznih apartmana po veoma povoljnim cenama. 

Podeli sa prijateljima


processing...